Ejendomsrenovering

Når hele ejendommen eller enkelte lejemål skal renoveres, er der et hav af services du kan få behov for.
Vi ser her på forskellige typer håndværk og services du traditionelt vil få behov for.

Gulvrenovering

Miljøscreening før nedrivning